Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - NABÓR

BRANZOWA2Aa

 

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

CHCESZ ZDOBYĆ TYTUŁ TECHNIKA I ZDAĆ MATURĘ W CIĄGU DWÓCH LAT ?!

JEŚLI TAK TO ZAPRASZAMY DO NAJLEPSZEJ SZKOŁY W MIEŚCIE!

 

 

images

[WNIOSEK DO POBRANIA]

Należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE KIERUNKI:
• Technik budownictwa
• Technik handlowiec
• Technik mechanik
• Technik robót wykończeniowych w budownictwie
• Technik technologii drewna
• Technik transportu drogowego
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik elektryk
• Technik fotografii i multimediów
• Technik inżynierii sanitarnej
• Technik pojazdów samochodowych
• Technik przemysłu mody
• Technik technologii żywności
• Technik usług fryzjerskich

Forma kształcenia:
• zaoczna ( piątek – sobota co 2 tygodnie ) - przewidziana dla kształcenia słuchaczy we wszystkich zawodach

Cykl kształcenia:

• 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;

• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  • WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM SEKRETARIATU SZKOŁY 32 4407650
ZAPRASZAMY !!!