Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Kształcenie na odległość - Zasady funkcjonowania Branżowej Szkoły Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Dyrekcja Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Dz.U z 20 marca 2020r. poz 493 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od 25 marca nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ZARZADZENIE42A