Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Zaloguj się do e-dziennika

vulcan

UWAGA !

Uczniowie, którzy podali wychowawcy swojej klasy adresy e-mail mogą logować się do e-dziennika!

Na stronie szkoły www.zsz.rybnik.pl w górnym menu zakładek pojawiła się zakładka pod nazwą: "E-dziennik"

Jeśli logujesz się pierwszy raz zobacz ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

Uczniowie, którzy nie podali swojego adresu e-mail wychowawcy proszeni są o niezwłoczne przekazanie tej informacji poprzez pocztę elektroniczną. Adresy e-mail wychowawców znajdują się w na stronie szkoły

Uczniowie, którzy pomyślnie się zalogują proszeni są o poinformowanie o tym fakcie swojego wychowawcy poprzez przesłanie wiadomości wychowawcy w e-dzienniku.