Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. 2017, poz. 59, 60

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku na podstawie decyzji Premiera Rządu i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. oraz za zgodą organu prowadzącego ( Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rybniku ) na podstawie rozporządzenia MENiS z 31.12. 2002 r. w sprawie higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach §  18 ust.2 pkt 1 zawiesza zajęcia szkolne od 12.03. 2020 r. do 25.03.2020 r.
Pracownicy młodociani powinni się stawić u pracodawcy. Intencją  zawieszenia zajęć jest pozostanie osób w domu w celu  ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa oraz nieprzebywania w dużych skupiskach ludzkich, co rekomenduje Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
Zaleca się ograniczenie przebywania w miejscach, gdzie może dochodzić do zagrożenia stanu zdrowia,  prowadzić higieniczny tryb życia, ograniczyć do minimum kontakty z osobami, które znajdowały się w rejonie występowania lub zagrożonego wirusem.

zarz