Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Kalendarium Szkoły

Kalendarium pracy szkoły i organizacji roku

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2020r.

Podstawa prawna : podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020r. – 31.12.2020r.

Podstawa prawna : § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3. Ferie zimowe – 01.02.2021r. – 14.02.2021r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04.2021r. – 06.04.2021r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)Za

5. Zakończenie zajęć dydaktyczna- wychowawczych   25.06.2021r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

późn. zm.)

6. Ferie letnie 28.06.2021r. – 31.08.2021r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Szczegółowy kalendarz wydarzeń i dni wolnych w szkole [naciśnij]