Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Odbierz swój certyfikat

certyfikatm

Informujemy, że w sekretariacie szkoły do odbioru są certyfikaty dla uczniów, którzy ukończyli staż zawodowy oraz zajęcia z przedsiębiorczości.