Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Konkurs „Sprawny w zawodzie sprzedawca”

1ks W dniu 20 maja  2016r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie odbył  się  XIII Rejonowy Konkurs „Sprawny w zawodzie sprzedawca”

 

 

Celem konkursu jest:

  • poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawcy
  • promowanie uczniów zdolnych, ambitnych i przedsiębiorczych
  • wdrażanie uczniów do współzawodnictwa

Konkurs składał się z dwóch części:

  • części teoretycznej, w której uczniowie muszą rozwiązać test, składający się z 40 pytań zamkniętych, obejmujący zagadnienia z organizacji i techniki sprzedaży, obsługi klienta towaroznawstwa i przedsiębiorczości
  • części praktycznej, sprawdzającej umiejętności z zakresu obliczania cen, obsługi kas fiskalnych i sporządzania dokumentacji handlowej.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas III Zasadniczej szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca i klas III Technikum Handlowego, którzy przygotowują się do egzaminu z kwalifikacji A.18 Prowadzenie sprzedaży ze szkół województwa śląskiego.

Nasza szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy 3g ZSZ :

Izabela Chełmecka

Weronika Niemczewska

wraz z opiekunami p. Katarzyną Pichnar i Grzegorzem Pichnar.

2ks

3ks

4ks

5ks