Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Z ortografią za pan brat - wyniki konkursu

ort20 listopada w ZSZ przy ulicy 3-go Maja 18 odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Rybnickich Szkół Ponadgimnazjalnych objętego patronatem Izby Rzemieślniczej w Rybniku, która była sponsorem i fundatorem nagród.

Do zmagań z polską ortografią zgłosiła się liczna grupa reprezentantów wszystkich liceów ogólnokształcących, trzech szkół technicznych i ZSZ naszego miasta.

  Najlepiej napisała dyktando Natalia Jawór z II LO, drugie miejsce zajęła Klaudia Wowra z Zespołu Szkół Urszulańskich, a trzecie – Julia Nogły, uczennica IV LO. Zwyciężczynie, oprócz uznania, satysfakcji i okolicznościowych dyplomów, nagrodzone zostały wartościowymi bonami upominkowymi.

  Naszą szkołę reprezentowały: Bettina Siedlaczek z kl. IB, Weronika Murawska z kl. IIC i Anna Grzenik z kl. IG, która zajęła szóste miejsce. Gratulujemy!

  Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwało jury w skład, którego weszły: p. K Nogły z II LO pełniąca funkcję przewodniczącej, p. Beata Słońska z V LO jako zastępca i p. T. Grodoń nauczycielka ZSZ z ramienia organizatora.

  Dzięki pomocy pań polonistek: T. Wawrzyczek i S. Gwóźdź- Rusinek a także życzliwości dyrektora szkoły p. C. Lapczyka udało się nadać przedsięwzięciu profesjonalną oprawę, co zostało docenione przez uczestników i ich opiekunów. Słodki poczęstunek sponsorowała Cukiernia Dziwoki, a oprócz tego goście mogli delektować się również wypiekami uczniów ZSZ IR, którzy kształcą się w zawodzie cukiernika. Bardzo dobrze spisały się uczennice kl. IF pracujące przy obsłudze konkursu.

  Konkurs ortograficzny ma swoich zwolenników i sympatyków, co w czasach liberalizacji i nieposzanowania norm językowych, a nawet ogólnego przyzwolenia na niedbałość mowy i pisma, świadczy o tym, że sprawy pięknej polszczyzny nie wszystkim są obojętne. Upowszechnianie kultury języka i zasad poprawności językowej to zadanie dla nas wszystkich – podkreśla inicjatorka i autorka dyktanda, p. Teresa Grodoń.

ort1

ort3

 

GRATULACJE !!!