Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Dopalacze kradną życie - KONKURS

dopalacze

Ogłaszamy konkurs z wiedzy na temat szkodliwości stosowania dopalaczy oraz palenia papierosów. Konkurs odbędzie się dnia 18 listopada. Do konkursu przystępują uczniowie z wszystkich klas (min. po dwie osoby z klasy). Materiały do konkursu są do odebrania u p. B. Szwedka w każda środę.